قوانین

بند الف) قیمت

 •  هزینه عادی خدمات طراحی مطابق با اطلاعات هر محصول طبق محاسبه گر تعرفه سایت بدون بیانه و با تضمین عدم دریافت وجه در صورت عدم تایید طرح ها در صورت عدم تمایل به اضاف شدن اتود می باشد.
 • در صورتی که مشتری تمایل به پرداخت بیانه داشته باشد می تواند حداکثر تا مبلغ ۱/۴ مبلغ کل را به عنوان بیانه در ابتدای انعقاد قرارداد پرداخت کند که در این صورت معادل مبلغ بیانه به مشتری تخفیف داده می شود

تبصره ۱:

 • در صورتی که مشتری روش پس پرداخت کامل وجه را انتخاب کند از مبلغ تخفیف بهره مند نمی شود اما، در صورتی که به هر دلیلی از ادامه پروژه منصرف شود، پس از لغو قرارداد مشتری از پرداخت هرگونه وجه بابت انجام پروژه معاف خواهد بود.(روش پیشنهادی برای کسانی که اولین بار است می خواهند با میم.فا گراف کار کنند)
 • در صورت پرداخت بیانه توسط مشتری، معادل مبلغ بیانه که حداکثر ۱/۴ مبلغ کل می باشد، به مشتری تخفیف داده شده، اما در صورت لغو قرارداد از طرف مشتری این مبلغ به مشتری بازگردانده نمی شود و به عنوان حق العمل طراحی به میم.فا گراف تعلق می گیرد.
 • هزینه هر پیش طرح اضافه معادل ۳۰ هزار تومان بوده و در صورتی که مشتری پیش طرح های ارائه شده توسط میم.فا گراف را مورد تایید قرار ندهد و تمایل به ادامه همکاری داشته باشد می بایست نسبت به پرداخت ان در انتهای پروژه اقدام کند.
 • هزینه بسته های ویژه خدمات طراحی میم.فا گراف(بسته های ترکیبی شرکتی، فروشگاهی و خدماتی و یا…) تنها از طریق پیش پرداخت کامل قابل خریداری است، که بسته به نوع قرارداد(اجاره یا مشارکت) و همچنین بسته به میزان پیشرفت کار در صورت لغو قرارداد امکان بازپرداخت حداکثر ۲/۳ وجه وجود خواهد داشت.

پیش طرح اولیه با توجه به انتخاب مشتری در سه حالت زیر قابل ارائه می باشد:

تبصره ۲:

 1.  همه پیش طرح ها هم زمان ارائه شده مشتری از بین آن ها یکی را انتخاب و نتیجه را اعلام کند
 2.  نیمی از پیش طرح ها در دوره اول ارائه از مشتری نظرخواهی شود و نیمی دیگر پس از نظر خواهی ارائه شود
 3.  هر پیش طرح جداگانه ارائه شود
 4. در مورد پروزه های طراحی وبسایت مشتری موظف است در طراحی قالب حداکثر همکاری را با تیم عامل انجام داده و نحایتا یک طرح از قالب ارائه می شود
 • هزینه هرگونه تغییر ناشی از بی دقتی مشتری در ارائه اطﻼعات پس از تایید طرح با مشتری بوده و مطابق با نوع کار باید توسط مشتری پرداخت شود
 •  هزینه تغییرات جزئی در طرح تایید شده یا تغییرات ناشی از بی دقتی طراح تا یک ماه پس از ارائه و تایید طرح با میم.فا گراف می باشد .
 • پروژه های طراحی وبسایت شامل وارد کردن محتوا به وبسایت جز به مقدار اولیه ذکر شده در مورد هر محصول و یا توافق فی ما بین در ابتدای کار نمی با شد و مشتری مطابق با قوانین میم.فا گراف در صورت تمایل می تواند این مسئولیت را با پرداخت مبلغ مازاد به میم.فا گراف منتقل کند
 • کارت ویزیت رایگان ارائه شده به همراه پروژه های طراحی لوگو مشمول پشتیبانی و شخصی سازی نمی باشد (به جز در مواردی که در لوگو تغییری رخ دهد که به صورت خود کار در کنار فایل جدید لوگو کارت ویزیت جدید به مشتری ارائه می شود) و برای طراحی کارت ویزیت منحصر به فرد باید سفارش جداگانه ثبت شود

تبصره ۳: تغییر نام طراحی شده ، نماد، و به طور کلی هر گونه تغییر که موجب تغییر اصالت و ماهیت کار به طور کلی شود شامل این مورد نمی باشد و این گزینه تنها شامل تغییرات رنگ، بزرگ و کوچک کردن فونت نوشتاری، تغییر سایز ، در صورت امکان تغییر فونت می باشد.

 • در طول مدت یک ماه مشتری می تواند انتخاب خود را از میان طرح های ارائه شده تغییر دهد . و این شامل هزینه اضافی نمی شود، اما خدمات پس از فروش مجدد به طرح تعلق نمی گیرد و مشتری تنها یک بار می تواند از فرصت انتخاب مجدد استفاده کند
 •  حداقل زمان مورد نیاز برای ارسال اولین اتود یک هفته پس از ثبت درخواست می باشد که البته ممکن است با توجه به حجم کاری در مدت کمتری ارسال شود، در صورت عجله ای بودن ۱/۷ مبلغ کار به اضای هر روز عجله به مبلغ کل اضافه می شود البته این مبلغ شامل زمانی که طرح زود تر از یک هفته توسط میم.فا گراف ارسال شود نمی شود.

بند ب) انواع قرارداد

قرارداد اجاره: در این قرار داد مشتری به عنوان کارفرما میم.فاگراف را به عنوان عامل برای انجام کار طراحی اجیر کرده و متناسب با نوع قرارداد اجاره و نوع خدمات ارائه شده توسط میم.فا گراف حق اجرت می بایست توسط مشتری تضمین گردد.

انواع قرارداد اجاره:

 • اجاره برای موضوع خاص: در این روش میم.فا گراف تنها اجیر انجام موضوع مشخص شده و اجرت ان را مطابق با نوع پرداخت از مشتری دریافت می کند.
 • همکاری: در این روش میم.فا گراف به عنوان یک همکار به استخدام مشتری درآمده و با توجه به توافقات طرفین در ابتدای قرارداد نسبت به انجام یک بسته مشخص از خدمات به مقدار مشخص، در بازه زمانی مشخص با حق العمل ثابت(حقوق ثابت ماهانه(برای مشتریانی که هر ماه به سبد خدمات مشخصی نیازمند هستند مفید است)) و یا حق العمل کار( به ازائ هر پروژه مبلغ مشخص) اجیر می شود

قرارداد مشارکت: در این قرار داد میم.فا گراف با دریافت ضمانت و عقد قراردا به عنوان شریک مشتری شناسایی شده و بسته به نوع قرارداد و طوافقات فی ما بین در سود و زیان مشتری شریک می باشد

تبصره: مشارکت در زیان مشتری تنها تا سرحد سرمایه میم.فا گراف( مبل ضمانت دریافت شده به صورت چک یا سفته که میزان آن دو برابر مبلغ انجام پروژه(یعنی در صورت زیان مشتری هیچ مبلغی از مشتری جهت انجام کار دریافت نمی شود) می باشد و میم.فا گراف به هیچ وجه ضامن فعالت های مشتری و یا بدهی های مشتری به غیر نمی باشد.

انواع قرارداد مشارکت:

 • مشارکت کامل: در این روش دو برابر تمام مبلغ انجام پروژه به عنوان سرمایه میم.فا گراف قلمداد شده و به میم.فا گراف متناسب با میزان سرمایه طبق توافق فی ما بین بسته به نوع همکاری، از گرفتن هرگونه حق الزحمه معاف گردیده و در مدتی مشخص با درصدی مشخص در سود مشتری شریک می شود. حد اقل زمان اشراکت در سود ۳ سال پس از به سود رسیدن کسب و کار و حداقل میزان شراکت ۱۵% می باشد.
 • مشارکت ناقص: در این روش مشتری تعهد نموده علاوه ر مشارکت در سود با میم.فا گراف مبلغ اجرت را در ترازنامه خود به عنوان بدهی اعمال نمود و پس از رسیدن درآمد به مازد از هزینه(حصول سود) به صورت یکجا و یا اقساط با عقد قرض الحسنه(بدونه بهره و کارمزد) پرداخت کند. در این روش حداقل میزان مشارکت در سود ۲% و حداکثر ۱۵% بسته به نوع همکاری و میزان کار، و همچنین حداقل میزان مشارکت در سود، ۱ سال پس از پرداخت کامل اجرت می باشد.

بند ج) لغو قرار داد

 • بسته به نوع پرداخت مشتری با توجه به بند الف در مورد پرداخت یا عدم پرداخت بیانه ، مشتری از پرداخت وجه مازاد معاف می گردد.
 • هر گونه کپی برداری از ایده ، المان ها، سبک ها به هر شکل و یا استفاده از پیش طرح های ارسال شده اما تایید نشده(فقط یک پیش طرح قابلیت تایید دارد مگر با پرداخت مازاد بابت خرید طرح اضافه(نه مبلغ مازاد پیش طرح اضاف)) مطابق با قانون کپی رایت برخورد خواهد شد.
 •  مشتری می بایست پس از لغو قرارداد نسبت به حذف هرگونه اطﻼعات در مورد پیش طرح های ارسال شده اقدام کند و ارائه پیش طرح ها به هر نحوه به طراحان دیگر برای گرفتن ایده یا بازطراحی شرعا و قانونا ممنوع می باشد.

بند د) نحوه پرداخت وجه و دریافت فایل های پروژه

 • مشتری موظف است برای خرید بسته های ویژه از طریق درگاه های پرداخت وبسایت میم.فا گراف جهت پرداخت کامل وجه اقدام نموده و رسید پرداخت را تا دریافت فایل ها نزد خود نگهداری کند(کد پیگیری پرداخت)
 • در سایر موارد میم.فا گراف پس از تایید نهایی کار ها توسط مشتری لینک دانلود به اضاء پرداختی برای مشتری ایجاد می کند که مشتری پس از پرداخت آن از درگاه های اینترنتی وبسایت امکان دریافت فایل ها را خواهد داشت
 • در مورد همکاران مشارکتی، طبق تواف طرفین دریافت وجه و فایل های پروژه صورت می گیرد.

با کمال تشکر از انتخاب شما

میکائیل فردائی طراح، و مدیر میم.فا گراف

giay nam depgiay luoi namgiay nam cong sogiay cao got nugiay the thao nu